IMAGE اولین کنگره بین المللی پیشگیری و توانبخشی ضایعات شنوایی در کشور چین
جمعه, 15 ارديبهشت 1396
  در سال ۲۰۰۷ و در اولین کنگره بین المللی پیشگیری و... ادامه مطلب ...
IMAGE شانزدهمین کنگره شنوایی شناسی ایران توسط انجمن علمی شنوایی شناسی ایران
جمعه, 15 ارديبهشت 1396
  شانزدهمین کنگره شنوایی شناسی ایران توسط انجمن علمی... ادامه مطلب ...

تاریخچه گروه

در طی جنگ جهانی دوم سربازانی که دچار مشکل کم شنوایی میشدند برای ارزیابی مشکل شنوایی و توان‌بخشی آن به متخصصینی ارجاع می‌شدند که امروزه با عنوان شنوایی‌شناس از آنان نام برده می‌شود. در واقع ریشه شکل‌گیری رشته شنوایی‌شناسی از جنگ جهانی دوم و پس از گردهمایی متخصصین مختلف نظیر پزشکان، روان‌شناسان، متخصصین گفتار و معلمین
ادامه مطالب